Proeven uit de bron

Proeven uit de Bron voor predikanten en kerkenraad

De kerkenraad is het geestelijk zenuwcentrum van de gemeente. Wat in de kerkenraad gebeurt, beïnvloedt de hele gemeente. Een kerkenraad die meer functioneert als een ‘besluitenclub’ dan als geloofsgemeenschap leidt tot verzakelijking in de gemeente. Andersom geldt dat echter ook! Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en met elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. En dan komen uit die ontmoeting en bezinning ook de juiste activiteiten voort.

Opbouw van de training

De training Proeven uit de Bron duurt in totaal 7 weken en vraagt ca. 2 uur tijdsinvestering per week. Theorie wordt steeds gecombineerd met ervarend leren en praktische opdrachten. In week 1 t/m 4 wordt via korte instructievideo’s stap voor stap de dynamiek van Leven uit de Bron uitgelegd. Daarna ga je met opdrachten aan de slag. In week 4 is er een korte online kennistest, waarna je in week 5 het geleerde gaat ervaren via een online trainingssessie van 2,5 uur. In week 6 werk je de eindopdracht uit die je vanaf week 7 mag delen in je eigen kerkenraad.

Voor wie?

Deze training is in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten ontwikkelt. Ze richt zich op leidinggevenden in de kerk: predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden. In de training wordt geloofsverdieping geïntegreerd in vergaderactiviteiten en verbonden met beleid voor de hele gemeente. De trainingen helpen om hartelijke verbondenheid in Christus te praktiseren in de eigen kerkenraad. Hierdoor ontstaat er meer verdieping en saamhorigheid. Je krijgt handreikingen om dit principe door te laten werken in beleid voor heel de gemeente. De training is geschikt voor zowel iemand die zelf de kerkenraad hierin wil meenemen als voor kerkenraden die samen dit proces willen doorlopen en groeien.

Opzet

De training is online. Aan de hand van video’s en online sessies ontvang je kennis. Deze verwerk je daarna in de opdrachten die afgestemd zijn op je eigen gemeente. Lees hier meer over de concrete invulling.

De trainer

Jelle de Kok is predikant-toeruster in de PKN en gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron. Hij heeft vele andere gemeenten erin begeleid. Voor PEP verzorgt hij al jaren diverse trainingen. Lees hier een uitgebreid interview (2016) met Jelle de Kok.

Aanmelden

Deze training is een samenwerking met TUKampen. En wordt gegeven in het kader van Permanente Educatie Predikanten. Deze training is 0,5 EC. Er zijn minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers. Als een gemeente met zijn hele kerkenraad meedoet dan gelden er andere deelnemers aantallen en is de opzet iets aangepast. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.

Start 18 januari 2021

De tweede editie start 18 januari 2021. Aanmelden kan tot 7 januari 2021. Als een gemeente zelf met de kerkenraad deze training wil volgen dan kunnen we een ander startmoment afspreken.
Een derde editie zal later dit jaar gepland worden. Geef je interesse alvast aan dan houden we je op de hoogte.

Samenvatting