Discipelschapstraining via video

Discipelschapstraining: leren leven in de kracht van Jezus

Deze training heeft als doel om de gemeente toe te rusten. Juist in deze tijd komt het erop aan om stand te houden tegen aanvallen en verleidingen uit de zichtbare en onzichtbare wereld. Toch geloven we dat dit niet buiten Gods gezichtsveld en bemoeienis omgaat. We geloven dat Hij ons wil toerusten tot een vernieuwd christelijk leven in de kracht van de Heilige Geest.

Programma

Een digitale training van 10 weken. De training bestaat uit twee delen. het eerste is een videotraining van 3 avonden met onderwijs.. Het tweede deel van de cursus bestaat uit het doornemen van een dagboek in 49 dagen en hierover verder praten in een eigen groepje (live of digitaal).

Deel 1: De onderwerpen tijdens de videotraining zijn:
– Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling van Hem te zijn.
– En hoe ga ik dan om met mijn oude natuur die vaak zijn eigen gang wil gaan.
– Waarom heb ik het bloed van Jezus nodig om in vrijheid te leven?
– Wat is bekering eigenlijk?
– En leven uit geloof?

Deel 2: De thema’s van het dagboek zijn:
Week 1 Leven door de Geest
Week 2 Vrucht dragen voor God
Week 3 Mijn positie in Christus
Week 4 Vrij van de wet
Week 5 De vrijheid van de Geest
Week 6 Leven uit vergeving en het Vaderhart van God
Week 7 Als christen leven en dienen

Elke dag is er een Bijbelgedeelte, een korte uitleg, een uitdaging om over na te denken, een gebed en je eigen reactie.· Bij elke dag krijg je via Whatsapp een korte video met onderricht van ds. Jelle de Kok gedurende deze 49 dagen.· Elke week kom je bij elkaar in je eigen kleine groep (live of via digitale media) op een moment dat jullie als groep het beste past. Je bespreekt dan met elkaar wat je aansprak, wat je geleerd hebt, en neemt tijd om voor elkaar te bidden. Vragen kunnen via Whatsapp aan ds. Jelle de Kok gesteld worden of eventueel per telefoon. Afhankelijk van de vraag krijg je daar persoonlijk of krijgt de hele groep daar een antwoord op.

Cursusleider

De cursusleider is dominee Jelle de Kok, predikant toeruster van de PKN en Leven uit de Bron.

Data

In verband met corona wordt deze discipelschapstraining gegeven via videotraining. Je kunt met je gemeente of kring starten op elk gewenst moment.

Plaats

Online

Onkosten

25 euro voor het cursusboek en een collecte voor stichting Leven uit de Bron.

Aanmelden

Je kunt je opgeven via mail bij jelle@levenuitdebron.nl

Samenvatting