Missionaire training

Wat is de missie van de kerk in een postchristelijke samenleving?

Bezinning op Vreemdelingen en priesters van Stefan Paas

De rapporten over secularisatie beuken op ons in. Al decennia lang vinden ontkerkelijking én ontkerstening plaats. Als predikant/kerkelijk werker wordt je daar mee pijnlijk geconfronteerd. Wat doet dat met je? En hoe houdt je het vuurtje van de christelijke missie gaande in je eigen leven en in de kerk waar je mag werken? Hoe voorkom je apathie of juist een gespannen reactie op de ontwikkelingen in ons land? Deze training wil helpen om bijbels, realistisch,  concreet en in gemeenschap met de wereldkerk te reageren en positie te bepalen.

Deze training leert je als predikant/kerkelijk werker om kerkenraad en gemeente te stimuleren inhoud te geven aan de christelijke missie in een postchristelijke samenleving. Dit gebeurt door via existentiële geloofsgesprekken dit onderwerp aan de orde te stellen. Door de CBAmethode te hanteren komt er ontspanning, verdieping en een afstemming op de eigen plaatselijke situatie. Door ook te horen hoe andere collega’s omgaan met de derde missionaire dimensie van gemeentezijn wordt de eigen situatie in een ander en breder perspectief geplaatst en kan er een stimulans plaatsvinden tot nieuwe bezinning en stappen.

De cursus bestaat uit geloofsgesprekken van hart tot hart aan de hand van een bijbelgedeelte (1 Petrus) en delen van wel en wee, bezinning aan de hand van het boek Vreemdelingen en priesters,  en vervolgens het vertalen naar concrete stappen voor de praktijk van kerkenraad en gemeente. Elke plaatselijke situatie is maatwerk. Er is coaching naar aanleiding van genomen stappen.

Docent: Ds. Jelle de Kok is werkzaam als predikant-toeruster via de PKN. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron en heeft andere gemeenten erin begeleid.

Waarom deze training volgen?

  • Leer samen met de kerkenraad leiding geven aan een bezinningsproces over christelijke missie in een postchristelijke samenleving. En dit verbinden met concrete bouwstenen voor de plaatselijke situatie.
  • Krijg goed inzicht in  gemeenteopbouw via geloofsopbouw toegepast op de derde, missionaire dimensie. Dat betekent dat het verband gezien en gelegd wordt tussen de drievoudige kern of de drie dimensies van gemeenteopbouw (hart voor de Heer, voor elkaar als volgelingen van de Heer en voor Zijn bevrijdend werk in de wereld).  Hiervoor wordt  de CBAmethode toegepast, waarin het gaat om Communicatie, Bezinning en Activiteiten.
  • Ontwikkel attitude en vaardigheid om openhartige geloofsgesprekken te begeleiden over de drievoudige kern en met name over de derde dimensie. Vervolgens kom je via bezinning naar een praktische aanpak volgens de CBAmethode.

Doelgroep: Iedere predikant of kerkelijk werker kan meedoen die zelf werkzaam is in een gemeente. Het is een pré als men de basistraining Leven uit de Bron heeft gevolgd (Zie basistraining)

Aanbevolen boeken

  • Vreemdelingen en priesters, christelijke missie in een postchristelijke samenleving van dr. Stefan Paas
  • Kerk voor de buurt van René van Loon (ivm praktische handreikingen)
  • Waar blijft de kerk, gedachten over opbouw in tijden van afbraak door Erik Borgman (oecumenisch perspectief)
  • Centrum kerk, het evangelie midden in je stad, Tim Keller (een voorbeeld van christelijke missie in een postchristelijke situatie specifiek gericht op de stad New York)

Praktische informatie

De cursus kan individueel of bijvoorbeeld in een werkgemeenschap worden gegeven. Neem bij interesse contact op met Jelle de Kok of bel 06-25524481.

Stefan Paas spreekt over zijn boek “Vreemdelingen en Priesters”

Piet Vergunst geeft een recensie op het boek “Vreemdelingen en Priesters” van Stefan Paas. 

Samenvatting