Privacy

Privacy Leven uit de Bron

De stichting Leven uit de Bron, gevestigd in Amersfoort, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en niet aan derden voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld. Wat kunt u van ons verwachten en aan welke regels houden wij ons?

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:
– Persoonsgegevens van cursisten, brongenoten, deelnemers evenementen zoals brondagen, nieuwsbrieflezers, bestuursleden, relaties en vrijwilligers; 
– Data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website en webshop.

Verwerking van uw gegevens

Leven uit de Bron houdt een relatieadministratie bij van persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en kerkelijke richting. Wij gebruiken deze gegevens om u gericht te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, te informeren over ons werk en om financiële ondersteuning daarvan en om donaties te verwerken. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, cursussen of acties of als partner, donateur, cursist, deelnemer of vrijwilliger. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldkaart. 

Het werk van Leven uit de Bron wordt voornamelijk gefinancierd door giften van kerkelijke gemeenten, donateurs/brongenoten en via cursussen en bijeenkomsten. Leven uit de Bron heeft een ANBI-status. 

Brongenoten

Brongenoten ondersteunen ons financieel om onze activiteiten mogelijk te maken. We verzamelen de volgende gegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-nummer, mandaatdatum, bedrag waarmee zij ons ondersteunen en de frequentie van de bijdrage. Ook wordt gevraagd of u de digitale nieuwsbrief wilt ontvangen.  

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt wijzigingen doorgeven per e-mail: info@leven.wpkantenklaar.nl. Leven uit de Bron is verplicht een identiteitsbewijs te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonsgegevens in onze administratie.

E-mail

Wanneer u heeft aangegeven, dat u per e-mail geïnformeerd wilt worden, ontvangt u onze e-mailnieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten. Leven uit de Bron maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail hebt aangeklikt. Op deze wijze optimaliseert Leven uit de Bron haar informatie en stemt die beter af op uw interesses. Ons registratiesysteem maakt het ook mogelijk om selecties te maken, waardoor wij meer gericht specifieke doelgroepen/regio’s kunnen benaderen. 

Afmelden voor informatie via e-mail

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Onderaan ieder e-mailbericht bevindt zich de afmeldknop. Maar het kan per e-mail: info@leven.wpkantenklaar.nl.

Contact met leden, donateurs en relaties 

Leven uit de Bron informeert haar relaties en brongenoten over haar werk via nieuwsbrieven, per e-mail en soms per post. Regelmatig wordt daarbij een verzoek gedaan het werk van Leven uit de Bron te steunen door gebed en een financiële bijdrage.

Cookie-statement 

Leven uit de Bron gebruikt op haar website cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Beveiliging

Leven uit de Bron heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy-beleid

Leven uit de Bron houdt het recht het privacy-beleid te wijzigen. Als u vragen heeft over ons privacy-beleid, de verwerking van persoonsgegevens, opmerkingen of klachten over ons, neem dan contact op via info@leven.wpkantenklaar.nl

Privacybeleid Leven uit de Bron
Versie: juli 2020

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.