Vruchtbaar omgaan met verschillen

Diversiteit is mooi, maar in de praktijk loopt elke predikant, kerkelijk werker of professional er tegenaan dat verschillen leiden tot geschillen. Kleine en grote conflicten, ze slurpen energie en zorgen soms voor slapeloze nachten. Want hoe moet je ermee omgaan? Wie helpt je erbij? Welke rol speelt juist ook bij verschillen en geschillen in de gemeente van Christus het Evangelie en het geloof dat je met elkaar deelt? Hoe voorkom je een standpuntendiscussie die slechts leidt tot verwijdering en vervlakking?

Inhoud

  • De training leert je op constructieve en vruchtbare wijze met verschillen en geschillen om te gaan.

Onderlinge geloofsopbouw door middel van het voeren van het geloofsgesprek baant de weg voor toenadering en verdieping. Essentieel is daarbij de aandacht voor de bevrijdende en vernieuwende invloed van de Heilige Geest. Verschillen en conflicten veranderen daardoor van een last in een uitdaging. Conflicthantering verandert in gemeenteopbouw.

De training leert om als predikant, oudste of kerkelijk werker leiding te geven aan het constructief omgaan met verschillen en geschillen. Deelnemers ondervinden zelf de verschillende fases van het leerproces door de verbinding te leggen met geloofsopbouw. Het consequent beoefenen van het geloofsgesprek, het delen van persoonlijk wel  en wee, en hierop aansluitende bezinning en bijbehorende activiteiten vormt daarin de rode draad (CBA-methode).

  • Van deelnemers wordt inbreng verwacht in de vorm van een concrete casus uit de plaatselijke situatie.

Opgedane inzichten en ervaringen worden verwerkt met de kerkenraad en vervolgens toegepast in de gemeente. Dit leerproces heeft allereerst een positieve invloed op de onderlinge relaties en de saamhorigheid en bevordert bovendien een vruchtbare samenwerking.

In deze training gaat het naast de nodige aandacht voor de theorie vooral om praktische oefeningen. Ook positie, functie en aandeel van de voorganger komen daarbij aan de orde.

Trainer

Ds. Jelle de Kok is gecertificeerde trainer en werkzaam als predikant-toeruster PKN om te helpen in processen van geestelijke verdieping en zo te komen tot inspirerend gemeenteopbouw. Hij werkt zelf al 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeenteopbouw volgens Leven uit de Bron en Groeien bij de Bron en heeft ervaring als begeleider van herstel- en opbouwprocessen in diverse gemeenten.

Waarom deze training volgen?

  • Leer samen als professional leiding te geven aan constructief omgaan met verschillen en geschillen
  • Krijg goed inzicht in gemeenteopbouw via geloofsopbouw, toegepast op conflicthantering
  • Ontwikkel attitude en vaardigheid om anderen te stimuleren tot existentiële geloofsgesprekken
  • Ontwikkel attitude en vaardigheid om tot concrete bouwstenen te komen (CBA-methode) voor het constructief omgaan met verschillen en geschillen

De trainingen bestaan uit het praktiseren van de methodiek van Leven uit de Bron, verdiepen van inzichten daarin, en het bespreken van een door de deelnemers aangedragen casus.

Praktische informatie

De cursus duurt 1 dag of 2 dagdelen voor professionals en wordt afgestemd op je persoonlijke situatie. Eventueel kan na het persoonlijke traject een bijeenkomst met de kerkenraad en/of gemeente gestart worden. Informatie en opgave via info@leven.wpkantenklaar.nl.

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.