Brongenoot worden

Wordt brongenoot

We nodigen je uit om ons werk voor langere tijd te ondersteunen. Dat kan door brongenoot/donateur te worden. Daarbij ondersteun je ons maandelijks, jaarlijks of per kwartaaldeel met een bijdrage.

Gift brongenoten

Je kunt dit doen door bij het overmaken van een bedrag aan Stichting Leven uit de Bron: IBAN: NL95 RABO 0300 6388 84, BIC:RABONL2U een periodieke gift te kiezen. Daar kun je dan de frequentie (maandelijks, kwartaal, jaarlijks) van de gift invullen.

Nalatenschap

Je kunt stichting Leven uit de Bron als goed doel opnemen in je testament.

Samenvatting