Community

Uitgangspunt community

Geloofsopbouw vindt bij uitstek daar plaats waar het geloofsgesprek vorm en inhoud krijgt in allerlei vormen binnen de kerk. Gemeenteopbouw via geloofsopbouw.

Vanuit het geloofsgesprek (hart), via bezinning (hoofd) komen tot concrete activiteiten (handen) voor de opbouw van de gemeente.

Daarbij telkens aandacht voor drie relaties:

  • Hart voor de Heer.
  • Hart voor elkaar als zijn volgelingen.
  • Hart voor de wereld en Gods werk daarin.

Om dit alles mogelijk te maken ontwikkelt de stichting materiaal voor de toerusting en training.

  • Digitale toerusting die gratis wordt aangeboden.
  • Cursusmateriaal dat via de stichting aangeboden wordt voor een vergoeding.
  • Doorverwijzing naar geschikt materiaal toegespitst op de vraag van de plaatselijke kerk.

Community

Om deze coaching en toerusting vorm te geven in de plaatselijke kerken organiseert, faciliteert en stimuleert Leven uit de Bron community’s van toerusters. Deze toerusters zijn vanuit de principes van de stichting werkzaam in de kerk van Nederland. Elke toeruster is een zelfstandige toeruster. De stichting brengt bij een vraag om hulp de desbetreffende gemeente in contact met één van de toerusters van de community’s.

Werkwijze community

Een community is een plek waar alle deelnemers geestelijk worden opgebouwd. De principes van Leven uit de Bron worden hier geleefd en geleerd. Zo kunnen toerusters deze visie en werkwijze zich eigen maken en uitdragen bij hun werk binnen de kerk. Daarnaast worden in de community ervaringen uitgewisseld en anoniem casuïstiek besproken. Ook kunnen toerusters worden getraind. Een community bestaat uit maximaal 9 personen.

Het aanbod

Elke gemeente is anders en elke context verschillend. We sluiten aan bij de vraag die er leeft om van daaruit mee te lopen en te adviseren op het gebied van toerusting en training. 

Daarnaast biedt Leven uit de Bron online trainingen aan.  

  • Bronproeverijen, gratis training die christenen laat ervaren wat de bijbel voor hen persoonlijk kan betekenen. 
  • Groeien in geestelijk leiderschap, training  (gedeeltelijk digitaal) die predikanten en kerkenraden in zes geloofsgesprekken leidt naar een kerkenraad in verbinding.

Heb je vragen of wil je in contact komen met een toeruster of trainer bij jou in de regio? Neem contact met ons op: info@levenuitdebron.nl of bel 06-25524481.

Toerusters

Jelle de Kok

Leven uit de Bron geeft een bron van leven

Vanaf september 2017 heb ik, via het EW, vele gemeenten mogen ondersteunen met cursussen om geloofsopbouw vorm te geven. Daarnaast gaf ik trainingen aan kerkenraden om hen de principes van gemeenteopbouw via geloofsopbouw te onderwijzen. Vanaf 1 augustus 2020 promoot ik de visie van Leven uit de Bron interkerkelijk, schrijf ik materialen en geef ik als zelfstandige trainingen. Daarnaast ben ik parttime ambulant predikant. Van augustus 2020 tot juli 2021 bij de Brug in Spijkenisse. Vanaf 1 juli bij de Gereformeerde kerk van Nieuweroord Noordscheschut (GKNN).

Maaike van de Wetering-Wolswinkel

Luisteren naar God en leven in Christus

Van binnenuit ken ik het verlangen om te leven door de Geest en in de waarheid. Leren luisteren naar God en te leven in Christus, maakt ook veel mensen angstig, onzeker of wantrouwig. Zij vragen zich af: ‘Hoe weet je nu of het God was? Wie ben ik om dat te mogen?

Het is Gods verlangen en Zijn idee vanaf de schepping om één te zijn met ons. In Christus is dit hersteld en wie Zijn wij om Gods verlangen naast ons neer te leggen!? Als toeruster bij ‘Leven uit de Bron’ weet ik me geroepen door God, om Zijn gemeente hierin te helpen op te bouwen en toe te rusten in Zijn weg. Mijn droom is dat we als christenen zullen leven in intimiteit met God, in eenheid met elkaar en in Zijn autoriteit op deze wereld.

Karen Zwijze-Koning

Kerkvernieuwing door geloofsverdieping

Dr. Karen-Zwijze (1978) is gepromoveerd communicatie wetenschapper en senior researcher aan de Theologische Universiteit Kampen.Karen houdt van kerkvernieuwing door geloofsverdieping. Als een architect kijkt zij naar processen, kerken en organisaties en komt zo tot een diagnose van het probleem.In de trainingen die zij geeft gaat ze aan de hand van de Bijbel op zoek naar de innerlijke motivatie van mensen en helpt hen te komen tot hernieuwde doelbepaling. Op deze manier ontstaat er vaak een dynamiek van gemeenteopbouw en hoop voor de toekomst van de kerk.

Hans de Weerd

Ongedacht Perspectief

Hans de Weerd, Msc; BTh, is na een theologie-opleiding en registratie als kerkelijk werker binnen de PKN werkzaam als geestelijk begeleider en cursusleider.
Ik train en coach predikanten en kerkelijk werkers die hun kennis en ervaring rondom pastoraat en innerlijke heling willen verdiepen. Ervaren hoe je innerlijk vernieuwd wordt en met nieuwe kracht in je gemeente, bediening en contact met gemeenteleden en pastoranten komt te staan.

Bij de training wordt gebruik gemaakt van het boek: Onverwacht Perspectief, verdiepend pastoraat. (zie Ongedacht Perspectief)

Diana de Mots- Poortvliet

In gesprek rondom geopende Woord

Mijn passie als kerkelijk werker is om mensen rondom de Bijbel samen te brengen en het geloofsgesprek met elkaar te voeren; in gesprek met elkaar rondom het geopende Woord. 

Sinds 2019 heb ik in verschillende kerken de toerusting mogen verzorgen voor de leiding van (gespreks)groepen en ondersteuning mogen bieden bij het vormgeven van pastoraat. Ik vind het belangrijk dat de diversiteit aan vormen van pastoraat in een gemeente (meer) aandacht krijgt. Vanuit de visie van Leven uit de Bron wil ik gemeenten daarbij ondersteunen.  

Bram van Putten

Lees, leef, deel

Op verschillende plekken heb ik gezien hoe mooie het is om in (kleine) groepen het leven te delen, de Bijbel te lezen en samen te bidden. Als pionier in de Stroom in Kampen, als studentenwerker bij IFES (een koepel van christelijke studentenverenigingen) en bij het geven van trainingen en workshops in gemeentes, voor kerkelijk werkers en voor studenten. www.leesleefdeel.nl
Ik heb ervaren dat je geen groep hoeft te zijn om de Bijbel te lezen, maar dat in de ontmoeting en het lezen van de Bijbel een groep en een gemeenschap groeit. 

Ik heb in Utrecht theologie gestudeerd. Aan de Universiteit Utrecht ben ik gepromoveerd op het Oude Testament, een onderzoek aan de boeken Koningen. Het Oude Testament fascineert mij. Ik heb het voorrecht op het Evangelisch College het vak Oude Testament te mogen onderwijzen.