Toerusters

Community & toerusting

 

Onze training en toerusting wordt gedaan door onze toerusters, die zelf deelnemen aan een community van Leven uit de Bron. Een community is een plek waar alle deelnemers geestelijk worden opgebouwd. De principes van Leven uit de Bron worden hier geleefd en geleerd. Zo kunnen toerusters deze visie en werkwijze zich eigen maken en uitdragen bij hun werk binnen de kerk. Daarnaast worden in de community ervaringen uitgewisseld en anoniem casuïstiek besproken. Ook kunnen toerusters worden getraind. Een community bestaat uit maximaal 9 personen.


Wanneer er een vraag binnen komt, zal Diana vanuit ons operationele managementteam de desbetreffende gemeente in contact brengen met één van de toerusters van de community. Binnen een gemeente kunnen ook meerdere toerusters actief zijn, afhankelijk wat de vraag is vanuit de gemeente.

Heb je vragen of wil je in contact komen met een toeruster bij jou in de regio? Neem contact met ons op: info@levenuitdebron.nl of diana@levenuitdebron.nl.

Toerusters

Ds. Jelle de Kok

"Leven uit de Bron geeft een bron van leven'

Mijn passie is om het lichaam van Christus in Nederland toe te rusten. Haar te helpen om te groeien naar geestelijke volwassenheid in Christus.

Na jarenlang cursussen voor gemeenteleden gegeven te hebben leg ik mij de laatste jaren toe op de training/coaching van predikanten en kerkenraden vanuit de visie van Leven uit de Bron. Daarbij merk ik telkens weer hoe eenvoudig de visie toepasbaar en zegenrijk is in een traditionele kerk. En tegelijkertijd dat het ook een voortdurende aandacht en begeleiding vraagt.

Mijn ervaring als plaatselijke predikant (25 jaar Drachtstercompagnie, Diever), toeruster (al meer dan 28 jaar), ambulant predikant  (Noordscheschut, Bolsward), adviseur (Vriezenveen) en de gevolgde PKN interim-opleiding stel ik ten dienste van de plaatselijke kerk.

De kern van de stichting spreekt mij erg aan, namelijk vanuit een gemeenschap(community) van toerusters, waar wij elkaar steunen en vormen, met visie en passie de kerk te dienen.

Maaike van de Wetering-Wolswinkel

'Luisteren naar God en leven in Christus'

Het is Gods verlangen en Zijn idee vanaf de schepping om één te zijn met ons. In Christus is dit hersteld en wie Zijn wij om Gods verlangen naast ons neer te leggen!? 

Als toeruster bij ‘Leven uit de Bron’ weet ik me geroepen, om Zijn gemeente hierin te helpen op te bouwen en toe te rusten in Zijn weg. Mijn droom is dat we als christenen zullen leven in intimiteit met God, in eenheid met elkaar en in Zijn autoriteit op deze wereld.

Naast het toerusten via Leven uit de Bron, ben ik bij de online Bijbelschool van Stichting Vrij Zijn betrokken als online docent en regiocoach.

Hans de Weerd Msc; BTh

‘Ongedacht Perspectief’

Na een theologie-opleiding en registratie als kerkelijk werker binnen de PKN werkzaam als geestelijk begeleider en cursusleider.
Ik train en coach predikanten en kerkelijk werkers die hun kennis en ervaring rondom pastoraat en innerlijke heling willen verdiepen. Ervaren hoe je innerlijk vernieuwd wordt en met nieuwe kracht in je gemeente, bediening en contact met gemeenteleden en pastoranten komt te staan.

Bij de training wordt gebruik gemaakt van het boek: Onverwacht Perspectief, verdiepend pastoraat. (zie Ongedacht Perspectief)

Diana de Mots- Poortvliet

‘In gesprek rondom geopende Woord’

Mijn passie als kerkelijk werker is om mensen rondom de Bijbel samen te brengen en het geloofsgesprek met elkaar te voeren; in gesprek met elkaar rondom het geopende Woord. 

Sinds 2019 heb ik in verschillende kerken de toerusting mogen verzorgen voor de leiding van (gespreks)groepen en ondersteuning mogen bieden bij het vormgeven van pastoraat. Ik vind het belangrijk dat de diversiteit aan vormen van pastoraat in een gemeente (meer) aandacht krijgt. Vanuit de visie van Leven uit de Bron wil ik gemeenten daarbij ondersteunen.  

Bram van Putten

‘Lees, leef, deel’

Op verschillende plekken heb ik gezien hoe mooi het is om in (kleine) groepen het leven te delen, de Bijbel te lezen en samen te bidden. Als pionier in de Stroom in Kampen, als studentenwerker bij IFES (een koepel van christelijke studentenverenigingen) en bij het geven van trainingen en workshops in gemeentes, voor kerkelijk werkers en voor studenten.
Ik heb ervaren dat je geen groep hoeft te zijn om de Bijbel te lezen, maar dat in de ontmoeting en het lezen van de Bijbel een groep een gemeenschap wordt. 

Ik heb in Utrecht theologie gestudeerd. Aan de Universiteit Utrecht ben ik gepromoveerd op het Oude Testament, een onderzoek aan de boeken Koningen. Het Oude Testament fascineert mij. Ik heb het voorrecht op het Evangelisch College het vak Oude Testament te mogen onderwijzen.

 www.leesleefdeel.nl

Ds. Albert Postma

‘Ontmoeting, bezinning, oefenen’

Sinds ik in 2013 voor het eerst kennismaakte met de basisprincipes van Leven uit de Bron, ben ik er niet meer van losgekomen. Het volgen van meerdere cursussen, en zeker ook het (leren) doorgeven daarvan binnen eigen kerkgemeenschap bevestigde me steeds krachtiger in waar het nu werkelijk om gaat in geloof en kerk: Samen groeien in een diepere relatie met de Heer, elkaar, en vandaaruit ook in de verbinding met de wereld om ons heen.

Ik zie mezelf als een enthousiaste, door genade geraakte en bevlogen spreker en toeruster. Als iemand die met liefde en geduld naast en tussen anderen leeft en werkt. Als creatieve verbinder, die anderen graag voorgaat in het samen leren leven vanuit de Bron van Leven: onze Heer Jezus Christus. Belangrijke trefwoorden daarbij zijn: ontmoeting, bezinning, oefenen. In alle rust God en elkaar ontmoeten. Daarin kwetsbaar openstaan voor, en biddend zoeken naar wat God vanuit zijn Woord en door de ander heen wil zeggen. Dat leren ontvangen, en tegelijk samen oefenen om dit uit te leven, en daarvan aan elkaar en anderen uit te delen.

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.