Boeken

Diverse boeken worden gebruikt bij de trainingen van Leven uit de Bron.

Drinken uit de Bron

Dit boekt helpt kerken en gemeenten om op structurele wijze hun groei en bloei te bevorderen. Is een zeer praktisch boek.

Vruchten van de Bron

Wij mogen vrucht dragen voor God en mensen. Dit wordt uitgewerkt in de thema’s vruchtbaar Bijbelgebruik en vruchtbaar leiderschap. Hoe doe je dat?

Ruimte voor de Geest

Hoe meer ruimte de Heilige Geest krijgt in mijn leven en dat van de gemeente, des te meer leven en vernieuwing en inspiratie zal er zijn.

Groeien bij de Bron

Groeien bij de Bron is het vervolg op het veelgebruikte Leven uit de Bron. Veel facetten van dit basisboek zijn in dit vervolgboek nader uitgewerkt als takken aan

Leven uit de Bron

Leven uit de Bron haakt in op het verlangen het Evangelie hartverwarmend te beleven en aantrekkelijk door te geven. De toepassing van de in dit boek aanbevolen

Gaandeweg verder

Het ontstaan van de methode Leven uit de Bron is verbonden met de persoonlijke ontwikkeling en levensgang van ds. Marius Noorloos,. Hij is de geestelijk vader van Leven uit de Bron. Leer hem kennen als leerling van Jezus.

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.