Artikelen

Er zijn in de loop van de tijd al heel wat artikelen geschreven waarin de visie en de praktijk van Leven uit de Bron verwoord is. Deze mag je gebruiken voor eigen verdieping of een avond met de kerkenraad of ter introductie in de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Bezield beleid

Werken in de kerk met meer inspiratie en minder moeite. De CBA methode biedt handvatten en inspireert.

Geen wondermiddel, wel groeikans.

Gemeenteopbouw door geloofsopbouw. Het begint met communicatie met God en elkaar. Leren door eigen ervaring is het meest vruchtbaar. Hoe doe je dat?

Kerkopbouw in een tijd van afbraak?

Kerkopbouw in een tijd van afbraak? Marius Noorloos In het Reformatorisch Dagblad van 27 oktober 2012 trof me het interview met drie Zeeuwse predikanten over de ontkerkelijking

Beknopte versie van het ABC

Het ABC van samen werken aan het hart van de kerk Om samen kerk of gemeente te zijn en hieraan te bouwen zijn voldoende saamhorigheid

Samen werken aan het hart van de kerk

Inleiding Om samen kerk of gemeente van Christus te zijn en hieraan te bouwen zijn voldoende saamhorigheid en samenwerking nodig. Saamhorigheid heeft te maken met

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.