Voor jou

Wat is er voor jou?

Om de visie en methode van Leven uit de Bron breder bekend te maken zijn er community’s van zelfstandige toerusters gevormd. Deze toerusters geven cursussen en trainingen die door Leven uit de Bron zijn ontwikkeld of passen bij onze visie. Dit zijn cursussen voor gemeenteleden en trainingen voor kerkenraden, classes en werkgemeenschappen. Voor predikanten en kerkelijk werkers bieden de trainers maatwerk training en coaching aan.

De trainingen en cursussen kunnen zowel online als offline worden gegeven. In overleg met de toeruster bepaalt u wat bij uw gemeente past. Een combinatie is ook mogelijk bij sommige cursussen.

Gemeenteleden

GESPREK-GELOOF-GROEIEN
Met een groep gemeenteleden oefenen de toerusters het geloofsgesprek met God en elkaar. Daarna bezinnen we hoe we dit verder in ons leven, in de gemeente, op ons werk, in ons gezin en de buurt vorm kunnen geven. Vervolgens maken we keuzes en komen in actie. De CBA methode doorloopt dit proces en wordt in alle cursussen toegepast. De cursussen worden gegeven door zelfstandige toerusters. Daarnaast bieden we gratis de online cursus ‘Bronproeverijen’ aan. 

Aanbod

hart-handen[1]

Hart voor de wereld

Hoe krijg je meer hart voor de Heer, elkaar en voor de wereld om je heen? Hoe geef je het vorm in je eigen leven?

Kruis-missie[1]

Verdiepingscursus: Leren leven in liefde

Aan de hand van de Efezebrief ontdekken hoe je kunt groeien en leven in liefde.

Volgeling-discipel[1]

Discipelschapstraining

Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling van Hem te zijn. Wat is bekering eigenlijk en leven uit geloof?

Boek-Ruimte-vd-Geest-1[1]

Introductiecursus Ruimte voor de Geest

Hoe geef je de Heilige Geest meer ruimte in je eigen leven? Hoe kun je anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven? Waarom is de Geest belangrijk voor onze kerk? Allemaal vragen die in deze cursus aan de orde komen

LevenuitdeBron_Banner_Email[1]

Introductieavond Leven uit de Bron

In deze cursus gaan we in 1 avond op ontdekkingstocht naar de Bron. We kijken naar de vragen: Wie is de Bron, hoe drink je (samen) uit de Bron, hoe word je een bron (Johannes 4).

AdobeStock_214276309-1920x620-1[1]

Bronproeverijen, gratis online training

Ervaar de betekenis van de Bijbel voor jou persoonlijk. Via Bronproeverijen kun je de inhoud, smaak en kwaliteit van het Evangelie ontdekken. Dit zo dat je er zelf van kunt leven en anderen laten leven.

Leven uit de Bron geeft een bron van leven

Kerkenraden

De zelfstandige trainers uit onze community geven trainingen aan kerkenraden, oudstenraden of leiderschapsteams. Dit kan op avonden of via retraites en is veelal maatwerk. Zij kijken wat voor jullie situatie handig en effectief is. Een retraite is een dag of weekend waarin we met elkaar optrekken. De trainingen worden door gecertificeerde trainers gegeven.

Aanbod

startup-594091_1920.jpg

Bezinningsdag: Spreek Heer uw dienaar luistert

Spreek Heer uw dienaar/gemeente luistert. Een bezinningsdag voor kerkenraden. Nadruk ligt op luisteren naar wat God zegt over actuele onderwerpen.

LevenuitdeBron_Banner_Email[1]

Introductiecursus Drinken uit de Bron

Je leert, ervaart en praktiseer de dynamiek van Leven uit de Bron vanuit de drievoudige kern van gemeente zijn. Zelf drinken uit de Bron, samen drinken uit de Bron, anderen laten drinken uit de Bron.

Plant-zaaien[1]

Missionair gemeente zijn

Wat kan een traditionele gemeente leren van pioniersplekken met betrekking tot missionair gemeentezijn?

Maatwerk[1]

Maatwerk

Een training toegespitst op een vraag die leeft binnen de kerkenraad.

Boek-Ruimte-vd-Geest-1[1]

Ruimte voor de Geest

Ruimte voor de Geest in de kerk, in jou en in de ander. Hoe kun je hier met elkaar van hart tot hart over spreken en laten doorwerken in het beleid van de gemeente.

LevenuitdeBron_Banner_Email[1]

Basistraining Leven uit de Bron

Wat is de kern van gemeentezijn en hoe beoefen je dat? Welke rol spelen predikant en kerkenraad hierbij? Dit staat centraal in de training “Leven uit de Bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw”.

Leer anderen te leven uit de Bron

Professionals

De gecertificeerde trainers uit onze community trainen en coachen predikanten en kerkelijk werkers. Daarna kunnen zij de werkwijze met hun eigen kerkenraad en gemeenteleden in de praktijk brengen. Je kunt ons ook uitnodigen voor een werkgemeenschap.

Aanbod

handen-en-kruis-in-licht[1]

Ongedacht Perspectief

Een cursus om je kennis en ervaring rondom pastoraat en innerlijke heling te verdiepen. Ervaar hoe je innerlijk vernieuwd wordt en met nieuwe kracht in je gemeente, je bediening en in contact met gemeenteleden en pastoranten komt te staan.

proevenuitdebron[1]

Groeien in geestelijk leiderschap

Groeien in geestelijk leiderschap leert kerkenraden hoe ze zich kunnen laten leiden door Woord en Geest Je ervaart hoe je van hartsontmoeting en geloofsgesprek naar gemeenteopbouw kunt gaan. En hoe je heel concreet bouwstenen formuleert.

Jelle-profiel-foto2.jpg

Vruchtbaar omgaan met verschillen

Diversiteit is mooi, maar in de praktijk leiden verschillen vaak tot geschillen. Want hoe moet je ermee omgaan? Welke rol speelt juist bij verschillen en geschillen het Evangelie en het geloof dat je met elkaar deelt?

Maatwerk-verbinding[1]

Persoonlijke training/coaching

Persoonlijke vragen, lastige situaties, advies of coaching nodig. Coaching is maatwerk ook voor predikanten, voorgangers en kerkelijk werkers.

Kruis-missie[1]

Missionaire training

Christelijke missie in een postchristelijke samenleving. Hoe houd je het vuur brandend in je eigen leven en in de kerk waar je werkt?