Organisatie

Organisatie

Leven uit de Bron heeft een lage organisatiegraad. Via onze community’s willen we graag mensen toerusten om in hun eigen setting en kerkelijke achtergrond Leven uit de Bron in praktijk te brengen via toerusting en trainingen.

Missie en visie
Leven uit de Bron heeft als missie om de plaatselijke kerk in Nederland op te bouwen door
geloofsopbouw via community’s. Dit doen we vanuit op drie perspectieven:
* Persoonlijke relatie met de Heer: zelf drinken uit de Bron
* Omzien naar elkaar: samen drinken uit de Bron
* Uitreiken naar de wereld: anderen laten drinken uit de Bron 

Onze visie is dat geloofsopbouw bij uitstek daar plaats vindt waar het geloofsgesprek vorm en inhoud
krijgt in allerlei vormen binnen de kerk. 

Leven uit de Bron vormt, faciliteert en stimuleert community’s van zelfstandige toerusters. In deze community’s rusten we zelfstandige toerusters en trainers toe. Ook oefenen we het geloofsgesprek en leren de CBA methode. De toerusters kunnen onze visie weer uitdragen in de plaatselijke kerken en zo geloofsopbouw vorm geven. Daarnaast ontwikkelen we materiaal voor onderwijs op gebied van geloofsopbouw en discipelschap. 

Voor de financiën zijn we afhankelijk van giften. We werken veel met vrijwilligers, een gift voor het ontwikkelen van nieuwe cursussen met materiaal en voor kantoorkosten is van harte welkom. We hopen dat u mee wilt bouwen aan geloofsgroei met gebed of een gift. Ook kunt u brongenoot worden.