Vrijwilliger

Vrijwilligers; mensen waar ons werk op draait

Stichting Leven uit de Bron wil haar missie, gemeenteopbouw door geloofsopbouw, handen en voeten en geven. We willen onze diensten aan zoveel mogelijk gemeenten beschikbaar stellen. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar.

Gaven inzetten

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen gaven en vaardigheden. Je kunt als vrijwilliger je eigen gaven inzetten voor onze stichting. Denk bijvoorbeeld aan bidden voor ons, ambassadeur zijn en mensen wijzen op onze toerusting. Ook kun je als vrijwilliger je tijd en gaven voor onze stichting beschikbaar stellen.

We hebben op dit moment geen vacatures maar laat het ons weten als je je gaven en tijd beschikbaar wilt stellen. Stuur een mail naar: info@levenuitdebron.nl.

Samenvatting