Aanbeveling dr. B. Plaisier van “Leven uit de Bron”

Aanbeveling van dr. B. Plaisier van Leven uit de Bron

Ds. Marius Noorloos heeft ons met zijn boek Leven uit de Bron zeer geholpen. Kort en krachtig en voor iedereen goed te begrijpen zet hij uiteen hoe gemeenteopbouw ten nauwste samenhangt met de ontwikkeling van ons geloof. We bespeuren bij onszelf steeds weer de neiging vernieuwing van het kerkelijk leven allereerst te laten beginnen met veranderingen in de structuur of in nieuwe activiteiten. Noorloos gaat terug naar de diepste kern van kerk-zijn en neemt ons bij de hand om vanuit die bron te werken aan veranderingen in het kerkelijk leven. Hij keert zich tegen eenzijdige oplossingen. Het gaat niet alleen om structuur-veranderingen of om cosmetische operaties. Vooral verandering vanuit het wezen van het kerk- en christen-zijn is noodzakelijk.

Rode draad

Door het hele boek heen loopt de rode draad van het bij elkaar houden van datgene wat in de kerk bij elkaar hoort: de betrokkenheid bij de Heer, de betrokkenheid bij elkaar als volgelingen van Christus en de betrokkenheid bij Zijn werk in en voor de wereld. Zo komt hij met praktische raadgevingen voor een nieuw beleidsplan, werkt hij aan een nieuw élan voor een kerkenraad, aan een bezielde opbouw van de gemeente en aan een vruchtbare en aanstekelijke dienstbaarheid. Het boek ademt een sfeer van hoop voor de kerk en helpt ons apathie of moedeloosheid te overwinnen. Dat komt niet omdat hij veel verwacht van onze activiteiten, maar omdat hij ons brengt bij de Leidsman van het geloof, die ons weer nieuwe moed en inspiratie geeft.

Werk- en meditatieboek

Leven uit de Bron is niet het zoveelste boek over gemeenteopbouw, maar een werk- en meditatieboek om levend vanuit het evangelie van Jezus Christus stapje voor stapje verder te komen. Het eerste deel geeft een bezinning op de inhoud en de bedoeling van de drievoudige betrokkenheid.als kern van de kerk. Het tweede deel van het boek bevat een cursus van 5 á 6 dagdelen, die uitloopt op het formuleren van een beleidsplan van een gemeente. Het derde deel biedt veel materiaal voor de opzet van zo’n beleidsplan, voor kringen en speciale kerkdiensten, terwijl het ook op mogelijkheden wijst creatief en verrijkend met verschillen en geschillen in een gemeente om te gaan.

Ik hoop, dat zeer veel kerkenraden dit boek zullen gebruiken. Het bevrijdt van veel kramp en helpt werkelijk verder.

Dr. Plaisier was van 1997-2008 scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Sinds 2008 docent missiologie in Hong Kong.

Samenvatting