Reacties over Leven uit de Bron

Bloemlezing reacties en recensies

Prof. K.A. Schippers:
Deze aanpak is niet de enig mogelijke, maar verdient zeker een plaats tussen het aanbod op het gebied van gemeenteopbouw.

Dr. A. Noordegraaf:
Wie vitaliteit zegt, zegt leven. In de christelijke gemeente kan dat niet anders betekenen dan leven uit de bron van Gods heil, leven door de Geest. Het is deze spirituele kant van gemeenteopbouw die in de hier aangeboden cursus centraal staat.

Dr. B. Plaisier:
Noorloos gaat terug naar de diepste kern van kerk zijn en neemt ons bij de hand om vanuit die bron te werken aan veranderingen in het kerkelijk leven.

Drs. G.P. van Dam:
Leven uit de Bron is een handreiking voor hen, die de weg zoeken waarlangs geloofsopbouw en gemeenteopbouw elkaar kunnen bevruchten.

Prof. Dr. J. Hoek:
Het is een handzaam werkboek dat van ervaringswijsheid en gelovige bewogenheid getuigt.

Prof. Dr. H.P. de Roest:
De vanuit Leven uit de Bron opgezette cursussen  zijn een krachtige stimulans gebleken voor de motivatie van kerkenraadsleden.

Dr. S. Stoppels:
Het pleidooi van Noorloos voor een spirituele kerkenraad waarin het geloofsgesprek en het gebed een fundamentele plaats hebben, onderschrijf ik van harte.
(Een uitgebreide reactie is te vinden in zijn Woord vooraf vanaf de 6e editie van Leven uit de Bron)

Drs. G. Groener:
De kracht van Leven uit de Bron is, dat de kring van leerlingen bestaat uit de leidinggevenden. Met betrekkelijk geringe tijdsinvestering kan de impact behoorlijk groot zijn.

Dr. G.D.J. Dingemans:
Ik heb grote waardering en sympathie voor het initiatief en de opzet van dit project. Het lijkt ook mij noodzakelijk, dat gemeenteopbouw moet beginnen met geloofsvernieuwing en inspiratie door de Geest.

Samenvatting