De CBA methode

Samen werken aan het hart van de kerk met de CBA-methode

Het hart of de kern van de kerk is te definiëren als een drievoudige betrokkenheid:

  • hart voor de Heer,
  • hart voor elkaar als Zijn leerlingen,
  • hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld.

Deze kern vormt het DNA ofwel het wezenlijke kenmerk van het christelijk en kerkelijk leven. Het gaat om de Heer te leren vinden, volgen en vertegenwoordigen. Deze drie onderdelen zijn wel te ónderscheiden, maar mogen niet worden géscheiden. Dat betekent, dat alle drie onderdelen van dit hart nodig en onmisbaar zijn.

Werken aan het hart van de kerk bestaat niet allereerst in het bezig zijn met allerlei organisatorische zaken. Het is het voortdurend be-hart-igen van de drievoudige kern. Hiervan zijn inhoud en doel, dat we in het licht van Gods grote liefde voor de wereld, Hem gaan liefhebben met ons hele leven en de naaste als onszelf. De methode om deze visie te verwerken in beleid en bezigheden kan worden getypeerd met de letters A, B en C. De CBA-methode.

Wat is de CBA- methode?

CBA=Communicatie-Bezinning-Activiteiten. Een wisselwerking tussen inhoud en methode. De inhoud geeft visie en kracht naar voren toe. De methode geeft inspiratie en wijsheid zodat het ook daadwerkelijk doorwerkt in het totaal van de gemeente. We zorgen voor een goede balans tussen inhoud/doel en methode/proces. De Heilige Geest kan via het geloofsgesprek bemoediging, inspiratie en kracht geven om naar het doel toe te werken. In al onze cursussen, trainingen en coaching is de CBA methode geïntegreerd.De inhoud en de methode worden als een ellips vormgegeven. Het gaat van inhoud naar methode en weer terug. Zo versterken ze elkaar.

De ellips: model voor gemeenteopbouw via geloofsopbouw

INHOUD <—————————————————-> METHODE

Drievoudige inhoud                                                 Drievoudige methode

Hart voor de Heer                                                      Communicatie (hart)

Hart voor elkaar als zijn volgelingen                      Bezinning (verstand)

Hart voor zijn bevrijdend werk in de wereld       Activiteiten (handen)

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.