Introductiecursus Drinken uit de Bron

Drinken uit de Bron in 3 avonden

Introductiecursus
In drie avonden ervaar, leer en praktiseer je de dynamiek van Leven uit de Bron vanuit de drievoudige kern van gemeente zijn:
1. Zelf drinken uit de Bron;
2. Samen drinken uit de Bron;
3. Anderen laten drinken uit de Bron.

Je leert van hart tot hart te spreken vanuit een Bijbelgedeelte, en om via bezinning tot concrete acties te komen.

Thema 1: Zelf drinken uit de Bron

Hart: Je ervaart wat een vruchtbare manier van bijbellezen is, inclusief het delen met anderen van wat het bijbelgedeelte met je doet; je wordt enthousiast over de waarde van het geloofsgesprek/de hartsontmoeting, zich laten inspireren, biddend bezig zijn.

Hoofd: Je kunt onder woorden brengen waarom (uiteindelijk) ‘alles ophoudt’ als we dit niet doen… Positief geformuleerd: je kunt uitleggen waarom zelf drinken uit de Bron zo belangrijk is. Je gaat nadenken over de vraag: hoe kunnen we dit in ons eigen leven, met elkaar en in de gemeente een plek gaan geven. Je kunt verwoorden wat een bijbelgedeelte met je doet, waarom het je aanspreekt, kunt woorden geven aan wat je in je hart voelt, zodat het gecommuniceerd kan worden.

Handen: Je kunt een Bouwsteen formuleren via leerproces. (Bijv.: Hoe kun je het ‘Hart voor de Heer’ stimuleren en versterken voor jezelf, je gezin en de gemeente?)

Thema 2: Samen drinken uit de Bron

Hart: Je hebt ervaren hoe fijn, vruchtbaar en positief onbevooroordeeld luisteren naar elkaar is. Evenals het beoefenen van meeleven en onderlinge interesse. Je wordt daar enthousiast van.

Hoofd: Je kunt uitleggen waarom ‘Hart voor elkaar’ een wezenlijk onderdeel is van het gemeentezijn en voortvloeit uit ‘Hart voor de Heer’. Waarom is het een wezenlijke schakel tussen je relatie met God en je relatie tot de wereld.

Handen: Je kunt een Bouwsteen formuleren ten aanzien van de vraag hoe de onderlinge gemeenschap versterkt kan worden in gezin, buurt, op het werk en in de kerk.

Thema 3: Anderen laten drinken uit de Bron

Hart: Je ervaart bewogenheid voor mensen buiten de gemeente. Je verlangt ernaar om buiten de eigen geloofsgemeenschap dienstbaar te zijn in de samenleving met woord en daad.

Hoofd: Je kunt uitleggen waarom hart voor de wereld wezenlijk is voor gemeentezijn, maar ook de missie van God is.

Handen: Je kunt concretiseren hoe we (ikzelf, als commissie, gemeente etc.) meer hart voor de wereld kunnen ontwikkelen. En hoe daar concrete stappen in te zetten (bijv. training over evangeliseren volgen).

Informatie

Wil je meer informatie of kijken hoe we deze cursus in je gemeente kunnen geven? Neem dan contact op met Jelle de Kok, 0625524481


Samenvatting