Aanbod

Ongedacht Perspectief

Een cursus om je kennis en ervaring rondom pastoraat en innerlijke heling te verdiepen. Ervaar hoe je innerlijk vernieuwd wordt en met nieuwe kracht in je gemeente, je bediening en in contact met gemeenteleden en pastoranten komt te staan.

Hart voor de wereld

Hoe krijg je meer hart voor de Heer, elkaar en voor de wereld om je heen? Hoe geef je het vorm in je eigen leven?

Groeien in geestelijk leiderschap

Groeien in geestelijk leiderschap leert kerkenraden hoe ze zich kunnen laten leiden door Woord en Geest Je ervaart hoe je van hartsontmoeting en geloofsgesprek naar gemeenteopbouw kunt gaan. En hoe je heel concreet bouwstenen formuleert.

Vruchtbaar omgaan met verschillen

Diversiteit is mooi, maar in de praktijk leiden verschillen vaak tot geschillen. Want hoe moet je ermee omgaan? Welke rol speelt juist bij verschillen en geschillen het Evangelie en het geloof dat je met elkaar deelt?

Discipelschapstraining

Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling van Hem te zijn. Wat is bekering eigenlijk en leven uit geloof?

Introductiecursus Drinken uit de Bron

Je leert, ervaart en praktiseer de dynamiek van Leven uit de Bron vanuit de drievoudige kern van gemeente zijn. Zelf drinken uit de Bron, samen drinken uit de Bron, anderen laten drinken uit de Bron.

Introductiecursus Ruimte voor de Geest

Hoe geef je de Heilige Geest meer ruimte in je eigen leven? Hoe kun je anderen stimuleren om meer uit de Geest te leven? Waarom is de Geest belangrijk voor onze kerk? Allemaal vragen die in deze cursus aan de orde komen

Introductieavond Leven uit de Bron

In deze cursus gaan we in 1 avond op ontdekkingstocht naar de Bron. We kijken naar de vragen: Wie is de Bron, hoe drink je (samen) uit de Bron, hoe word je een bron (Johannes 4).

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.