Ongedacht Perspectief

Cursus verdiepend pastoraat, innerlijke heling voor predikanten en kerkelijk werkers

De cursus ‘Ongedacht Perspectief’ is een cursus verdiepend pastoraat voor predikanten en kerkelijk werkers die hun kennis en ervaring rondom pastoraat en innerlijke heling willen verdiepen. Aan deze cursus zijn 60 uur toegekend in het kader van de Permanente Educatie (PKN). Ervaar hoe je innerlijk vernieuwd wordt en met nieuwe kracht in je gemeente, bediening en contact met gemeenteleden en pastoranten komt te staan.
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.” Spreuken 4:23
Ware en wezenlijke wijsheid bestaat uit twee gedeelten: de kennis van God en de kennis van jezelf.” Johannes Calvijn, Institutie boek 1.1.1.

5 dagen onderwijs in een kleine groep

In vijf (afzonderlijke) dagen krijg je als deelnemer onderwijs met inzichten vanuit theologie en therapie en ga je met creatieve werkvormen zelf door een innerlijk proces heen. Hierdoor leer en ervaar je ook hoe je anderen hierin kunt begeleiden. De cursus wordt geleid door Hans en Annie de Weerd die veel ervaring hebben met pastoraat, contextuele therapie en innerlijke heling.

Van inzicht naar innerlijke genezing

In een veilige omgeving ontdek je in alle rust en in een kleine groep (max. 15 deelnemers) je drijfveren en pijnpunten in je eigen leven en krijg je tegelijkertijd meer inzicht in mogelijke achterliggende kwetsuren bij gemeenteleden en pastoranten. Daardoor vindt opruiming en herstel plaats. Ook mag je gedurende de trainingsdagen een innerlijke bevestiging van Gods nabijheid ervaren. We verwachten dat je als predikant of kerkelijk werker innerlijk vernieuwd en bevestigd wordt in je verbondenheid met God en met nieuwe kracht en doorleefde inzichten in je gemeente en bediening komt te staan.

Theorie én praktijk

Cursusleiders Hans en Annie de Weerd putten naast het bijbels en theologisch onderwijs, hun verrassende werkvormen en het praktiseren van verschillende gebeden ook uit therapeutische kennis en de praktijkvoorbeelden die ze tijdens hun onderwijs, gebeden en gesprekken opgedaan hebben.

Inhoud en opzet verdiepend pastoraat

De hieronder genoemde onderwerpen worden in de cursus verder toegelicht, uitgewerkt en gepraktiseerd. Het onderwijs van de vijf afzonderlijke dagen hoort bij elkaar en de cursus kan dan ook alleen maar als één geheel gevolgd worden. De onderwerpen die behandeld worden, zijn samen te vatten in de volgende dag-thema’s:

Dag 1: Introductie geestelijke begeleiding; Gods tegenwoordigheid ervaren (en belemmeringen daarbij)

Dag 2: Blauwdrukken vanuit de kindertijd; innerlijke symboliek en godsbeelden

Dag 3: Het familieverhaal en onder ogen zien van (on)gezonde familie-patronen

Dag 4: De wil als sturend mechanisme achter het menselijk handelen; kracht en vaardigheid van de wil

Dag 5: Zelfaanvaarding; uitwerking van hoop en verlangens. Betekenis voor de pastoraal / christen-therapeutische praktijk 

Werkvormen

  • Integratieve werkwijze
  • Narratieve werkvormen
  • Methodiek “Dynamiek op tafel”
  • Contextueel gedachtengoed, genogram
  • Kerngebeden 
  • Lectio divina

Boek Ongedacht Perspectief

Bij de cursus maken we gebruik van het boek Ongedacht Perspectief. Dit is geschreven door een van de cursusleiders: Hans de Weerd. Via zijn website vind je hierover meer informatie en kun je het boek bestellen.

Aanbevelingen cursus verdiepend pastoraat

Ds. Geralda Rohaan

”In 2018 volgde ik de cursus: In Christus verbonden. Met enige aarzeling begon ik er aan. Dit in verband met eerder opgedane ervaringen in charismatisch/evangelische kring. De eerste cursusdag riep veel vragen bij mij op, maar die vragen mochten er zijn, evenals kritische kanttekeningen. Door de luisterende en open houding van de groep en Hans en Annie, werd ik nieuwsgierig naar het vervolg. En ik bleef. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want deze cursus is de katalysator geweest van een proces waar God al veel eerder mee begonnen was in mijn leven. Heel bijzonder vond ik de enorme openheid en eerlijkheid van de groep naar elkaar toe. Het nodigde uit om je hart te delen met elkaar. Dit kon omdat Annie en Hans op uitstekende manier deze groep leidden. Ze leerden ons onze eigen levens onder ogen te zien en alles in het licht van God te brengen. Het heeft tot nieuwe inzichten bij mezelf geleid. Me dichter bij mezelf en het verlangen wat God in mij heeft gelegd gebracht. Hierbij speelde het boek van Simone Pacot: ‘Kom weer tot leven’, een heel belangrijke rol. De inzichten die zij in het boek deelt met de lezer hebben me in beweging gebracht en die beweging is nog steeds gaande. Ik kan deze cursus dan ook iedereen aanbevelen!”

Ds. Jelle de Kok

“Als predikant ben je heel veel aan het dienen en geven en kom je vaak weinig aan zelfreflectie toe terwijl er wel veel op je af komt. Deze cursus biedt je die mogelijkheid om dichter bij jezelf te komen. Maar dan wel voor Gods aangezicht en biddend om de leiding en verlichting van de Heilige Geest. Deze cursus sterkt je om te leven in Zijn tegenwoordigheid. Dat is een zegen voor jezelf en voor allen die je tot dienst mag zijn.”

Cootje Been

“De cursus van Hans en Annie heb ik als heel waardevol ervaren. Ik heb meer inzicht gekregen over achtergronden van een pastoraal gesprek, waardoor ik verbanden heb leren zien in problematiek. Ook vond ik het heel mooi, dat ik zelf geholpen werd in mijn proces. Ik heb daarin ook een stukje verdere genezing ervaren. Dit door de kracht van de Heilige Geest.”

Philip van der Berg

“Deze training laat mensen nadenken over waar een ieder staat in zijn of haar persoonlijke geloofsrelatie. Daarin speelt onze levensrugzak een wezenlijke rol en de invloed hiervan op onze relaties, zowel nabij als op afstand. Het is een cursus waarbij iedereen stilgezet wordt om zijn of haar hart te reflecteren aan het Woord van God binnen Bijbelse kaders en waarbij symboliek een verfrissende rol speelt.”
Philip van der Berg, theoloog en auteur

Ds. Anja Gierkink

“Heerlijk om in alle rust in een groep te zoeken hoe we meer kunnen leven vanuit het besef dat God in ons midden aanwezig is. De cursus geeft ook inzicht in eigen wonden en negatieve patronen en dat blijkt helend te werken. We mogen in ons werk aan mensen doorgeven dat Jezus Christus hen allang gevonden heeft en dat mogen wij ook zelf weten. Het geeft rust dit te weten ook als niet duidelijk is welke weg God met je wil gaan.”
Ds. Anja Gierkink, predikant Gereformeerde Kerk Giessen-Rijswijk

Ds. Klaas van Marrum

“‘Er is Meer!’. Ook op het gebied van het pastoraat. Deze cursus heeft me op mij onbekend terrein gebracht, ook in mijzelf. Hier komt Iemand met me meelopen, als honderden jaren eerder met de Emmausgangers. Ik ben me er door deze cursus nog meer van bewust dat Hij mij wil bewonen als zijn huis om kelder en kruipruimten waar mijn nederlagen en verliezen zijn verstopt te reinigen. Ik heb er leren bidden, dat mijn ogen ervoor geopend worden, dat die onbekende Bekende daar al lang aan de slag is. ‘There is much More.’”
Ds. Klaas van Marrum, predikant PKN Feanwâlden (Veenwouden)

Cursusleiders Hans en Annie de Weerd 

“Het is onze passie mensen te begeleiden meer in verbinding te komen met hun hart waarin God ook spreekt en werkt. Daardoor komen zij tegelijkertijd dichter bij zichzelf en ontdekken ze hoe God bij hen persoonlijk aanwezig is en wil zijn. Je komt tot leven en dat ervaar je, in je dagelijks leven, in je contact met God, in je relaties en je omgang met anderen.”

Hans de Weerd Msc; BTh,

Hans is na een universitaire opleiding als Natuurkundige en bedrijfskundige opgeleid in het contextueel gedachtengoed en als professioneel coach. Hij was tot voor kort als professioneel coach en veranderkundige in het bedrijfsleven werkzaam. Na een theologie-opleiding met als specialisatie pastorale hulpverlening heeft hij sinds begin 2016 een registratie als kerkelijk werker binnen de PKN. Hij is sinds lange tijd als lid van een gebedsteam bij landelijke conferenties betrokken. Hij verzorgt een gedeelte van het onderwijs en groepsbegeleiding tijdens de verdiepingsweekenden van ConPas. Hij is vicevoorzitter van het bestuur van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.

Annie de Weerd van Leeuwen (ECP)

Annie heeft onder de bedrijfsnaam ConPas bijna 25 jaar ervaring als relatie- gezins-, en familietherapeut. Daarnaast is zij zowel bij de Hogeschool Utrecht als bij de post-hbo opleiding van het Landelijk Steunpunt Verlies en Rouw werkzaam geweest als LVSC supervisor. Ook heeft zij een landelijke erkenning als rouwtherapeut. Zij is jarenlang als lid van een gebedsteam betrokken bij landelijke conferenties. Ook verzorgt ze workshops voor pastorale teams en heeft eigen groepsactiviteiten zoals “Staan op eigen grond” en “Dynamiek op tafel”. Ze geeft mede leiding aan de jaarlijkse serie ConPas verdiepingsweekenden onder het motto: “Kom tot jezelf; meer in verbinding met God; Kom tot Leven!”

Hans en Annie werken veel met (gedeelten van) het gedachtengoed van Leanne Payne, Simone Pacot, Prof. Ivan Boszormenyi- Nagy.

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.