Ruimte voor de Geest

Met deze titel geeft de schrijver aan dat ik mijzelf niet kan veranderen en ook de gemeente niet. Hoe meer ruimte de Geest krijgt in mijn leven en dat van de gemeente, des te meer leven en vernieuwing en inspiratie zal er zijn.

Dit boek is in eerste instantie geschreven om in kerkenraden bezinning over dit onderwerp te stimuleren. Daarnaast is het bruikbaar voor bijvoorbeeld een commissie van vorming en toerusting of een gesprekskring.

Ds. Jelle de Kok is predikant-toeruster van de PKN en toeruster en trainer bij Leven uit de Bron.

Dit boek is in herdruk en binnenkort verkrijgbaar via IBB.

Samenvatting