Groeien bij de Bron

Groeien bij de Bron is het vervolg op het veelgebruikte Leven uit de Bron. Veel facetten van dit basisboek zijn in dit vervolgboek nader uitgewerkt als takken aan een vruchtboom. Deze vergelijking houdt in, dat de onderwerpen in het tweede boek weliswaar een verschillende inhoud hebben, maar allemaal verbonden zijn met dezelfde stam en gevoed worden door dezelfde wortels. Hierdoor vertonen de onderwerpen enerzijds samenhang, terwijl ze anderzijds ook afzonderlijk zijn te gebruiken. Zo bieden ze een aantal kansen voor het christelijk en kerkelijk leven. Aan de orde komen o.a. de invloed van de Heilige Geest, bouwen aan relaties, een spirituele kerkenraad, ABC van gemeenteopbouw via geloofsopbouw, voorkomen en tegengaan van randkerkelijkheid en constructief omgaan met verschillen en geschillen. Noorloos roept op om bij dit alles te putten uit de Bron, om als christenen en kerken tot groei en vrucht te komen.

Schrijver: Ds. Marius Noorloos

De media over Groeien bij de Bron:

‘Een boeiend boek dat ik in veler handen wens!’

(Dr. Jan Hoek in CV Koers)

Het boek is te bestellen via gospel.nl

Samenvatting