Basistraining Leven uit de Bron

Basistraining Leven uit de Bron

Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw

Wat is de kern van gemeentezijn en hoe beoefen je dat? Welke rol spelen predikant en kerkenraad hierbij? Dit staat centraal in de training “Leven uit de Bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw”.
Door hantering van de CBA-methode – Communicatie, Bezinning en Activiteiten – wordt een interactief proces van ervarend leren bevorderd.
De combinatie van gemeenteopbouw en geloofsopbouw heeft een vitaliserende invloed op het kerkelijk leven en beleid. De kern van het gemeentezijn bestaat uit drie dimensies:

  • Hart voor de Heer
  • Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
  • Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld

In deze cursus leer je:

  • De vruchtbare samenhang tussen geloofsopbouw en gemeenteopbouw
  • Luisteren naar en antwoorden op Gods bedoelingen, beloften en opdrachten voor geloofs- en gemeenteopbouw
  • Het Evangelie vertalen naar beleid inzake pastoraat, liturgie, diaconaat, missionair werk en financieel beheer
  • Mogelijk ontwerp van een opbouwplan voor de eigen gemeente
  • Constructief omgaan met verschillen en geschillen
  • Aandacht geven aan de (missionaire) betekenis van een gemeente voor haar omgeving

Tijdens de cursus wordt de samenhang tussen geloofs- en gemeenteopbouw volgens Leven uit de Bron besproken en beoefend.

Belangstelling?

Deze cursus is voor kerkenraden 1 dag of 3 a 4 avonden. Neem contact op met ds. Jelle de Kok (06-25524481) voor meer informatie of uitwisselen van uw wensen en verwachtingen van de training.
Jelle is predikant-toeruster binnen de PKN en gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron. Hij heeft andere gemeenten hierin begeleid.

Aanbevolen literatuur

Marius Noorloos, Leven uit de Bron. Via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw (2014).
Marius Noorloos, Groeien bij de Bron. Kansen voor het christelijk en kerkelijk leven (2016).
Sake Stoppels, Voor de verandering, werken aan vernieuwing in gemeente en parochie (2009).
Jelle de Kok, Drinken uit de Bron. Handreikingen voor het geloofsgesprek, om via geloofsopbouw te komen tot gemeenteopbouw (2015).Jan Hendriks, Verlangen en vertrouwen. Het hart van gemeenteopbouw(2008).

Ervaringen

Dr. Hans Schaeffer, postdoc onderzoeker praktische theologie TU Kampen:“De training van Leven uit de Bron heeft zich bewezen als een waardevol instrument voor de ontwikkeling van geestelijk leidinggeven door de kerkenraad”

Theo van Leeuwen en Sake Stoppels in Handelingen:
In het themanummer ‘Tussen bevlogenheid en burn-out’ van Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap (2015/1) wordt de benadering van Marius Noorloos en Leven uit de Bron – gemeenteopbouw via geloofsopbouw – door Theo van Leeuwen en Sake Stoppels positief vermeld als middel voor kerkenraden en parochiebesturen om te komen tot een ‘gezamenlijke verdieping van hun spiritualiteit die ook de ‘zakelijke’ kanten van hun werk fundamenteel kleurt. Een citaat: ‘We noemen in dit verband het boek Leven uit de Bron van Marius Noorloos dat al aan de achtste druk toe is. Zijn grondstelling is dat gemeenteopbouw enkel mogelijk is langs de weg van gedeelde geloofsopbouw. Bij hem is  de zoektocht naar een diepere spiritualiteit nadrukkelijk een gezamenlijk proces (Noorloos 2014). Zonder gedeelde spiritualiteit vaart binnen de kerk geen leidinggevend orgaan wel, zo stelt hij. Noorloos doet het vooral goed in meer evangelisch-confessionele kringen, maar zijn methode is zeker ook een uitdaging aan andere ‘dwarslagen’ binnen de kerken.’ (p. 60).

Samenvatting