Ruimte voor de Geest

Training Ruimte voor de Geest voor kerkenraden

Ruimte voor de Geest in de kerk, in jou en in de ander. Hoe kun je hier met elkaar van hart tot hart over spreken? Hoe kan dit doorwerken in het beleid van de gemeente? We denken met de kerkenraadsleden na over vragen als:

  • Waarom is de Geest zo belangrijk voor onze kerk?
  • Wat zijn belemmeringen voor de Geest in onze kerkelijke structuur en in ons denken, en welke uitdagingen zijn er op dit gebied?
  • Hoe kunnen we de Geest meer ruimte geven in ons eigen leven?
  • Hoe kunnen we anderen stimuleren om meer vanuit de Geest te leven?

In deze cursus wordt onderwijs gecombineerd met groepsgesprekken.

Praktisch

De cursus wordt gegeven door ds. Jelle de Kok, predikant toeruster PKN. Hij is ook gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron

De cursus kan gegeven worden in 1 dag of in 3/4 avonden. Wil je meer informatie of een afspraak maken bel naar 0625524481 of mail naar Jelle@levenuitdebron.nl

Samenvatting