Bezinningsdag: Spreek Heer uw dienaar luistert

Bezinningsdag voor de kerkenraad: Spreek Heer uw dienaar luistert

Doel van de dag is om samen aan de slag te gaan met het thema “spreek Heer, uw dienaar(gemeente) luistert”. Daarmee willen we open staan en zoeken naar Gods spreken tot ons persoonlijk en voor de gemeente. We willen ons door Hem laten leiden.

Gespreksleider

Jelle de Kok heeft veel ervaring met het begeleiden van bezinningsdagen met kerkenraden. Hij zal een overdenking geven en het programma en de werkvormen faciliteren. De nadruk ligt op luisteren naar wat God te zeggen heeft over onderwerpen die bij de deelnemers en de eigen gemeente spelen.

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.