Proeven uit de Bron

Ervaar de heilzame dynamiek van Leven uit de Bron voor jouw gemeente

De kerkenraad is het geestelijk zenuwcentrum van de gemeente. Wat in de kerkenraad gebeurt, beïnvloedt de hele gemeente. Een kerkenraad die meer functioneert als een ‘besluitenclub’ dan als geloofsgemeenschap leidt tot verzakelijking in de gemeente. Andersom geldt dat echter ook! Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en met elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. En dan komen uit die ontmoeting en bezinning ook de juiste activiteiten voort.

Folder van deze training: PEP-Flyer-A4-Leven-uit-de-bron-v3lr-0920.pdf

Vitaliserende visie

Leven uit de Bron staat voor een vitaliserende visie op gemeenteopbouw waarvan geloofsopbouw het geheim vormt. In de trainingen van Leven uit de Bron staat de beoefening van de drievoudige kern van gemeentezijn centraal:

  • Hart voor de Heer
  • Hart voor elkaar als Zijn leerlingen
  • Hart voor Zijn bevrijdend werk in de wereld

Tijdens de trainingen ontwikkel je een attitude waarin je de drievoudige kern van gemeentezijn combineert met de CBA-methode: eerst Communicatie, dán Bezinning en daarna Activiteiten. Beide zijn essentieel voor een geloofwaardige en aantrekkelijke beoefening van gemeenteopbouw.

Toepassen in je eigen situatie

Leven uit de Bron heeft samen met Permanente Educatie Predikanten enkele trainingen ontwikkeld waardoor je deze methodiek stap voor stap leert kennen, waarderen en toepassen. Ben jij predikant, kerkelijk werker of kerkenraadslid en verlang je naar een kerkenraad die functioneert als geloofsgemeenschap? Naar een kerkenraad die zelf leeft uit de Bron en zo een bron van leven wordt voor de gemeente en de wereld om haar heen? Neem dan deel aan Proeven uit de Bron. Dat kan individueel, maar ook samen met enkele kerkenraadsleden of als gehele kerkenraad – vraag ons naar de mogelijkheden. Mocht Proeven uit de Bron naar méér smaken, dan is er volop verdieping en specialisatie mogelijk.

Opbouw van de training

De training Proeven uit de Bron duurt in totaal 7 weken en vraagt ca. 2 uur tijdsinvestering per week. Theorie wordt steeds gecombineerd met ervarend leren en praktische opdrachten. In week 1 t/m 4 wordt via korte instructievideo’s stap voor stap de dynamiek van Leven uit de Bron uitgelegd. Daarna ga je met opdrachten aan de slag. In week 2 maak je tevens kennis met andere deelnemers. In week 4 is er een korte online kennistest, waarna je in week 5 het geleerde gaat ervaren via een online trainingssessie van 2,5 uur. In week 6 werk je de eindopdracht uit die je vanaf week 7 mag delen met je eigen kerkenraad.

Voor wie?

Leven uit de Bron heeft als missie om de plaatselijke kerk in Nederland op te bouwen door geloofsopbouw. Het evangelie van Jezus Christus is de Bron. De trainingen die Leven uit de Bron in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten ontwikkelt, richten zich op leidinggevenden in de kerk: predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraadsleden. Door deze methode wordt geloofsverdieping geïntegreerd in vergaderactiviteiten en verbonden met beleid voor de hele gemeente. De trainingen helpen om hartelijke verbondenheid in Christus te praktiseren in de eigen kerkenraad. Hierdoor ontstaat er meer verdieping en saamhorigheid. Je krijgt handreikingen om dit principe door te laten werken in beleid voor heel de gemeente.

De trainer

Jelle de Kok is predikant-toeruster in de PKN en gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron. Hij heeft vele andere gemeenten erin begeleid. Voor PEP verzorgt hij al jaren diverse trainingen. Lees hier een uitgebreid interview (2016) met Jelle de Kok.

Aanmelden

Deze training is in samenwerking met TUKampen. En wordt gegeven in het kader van Permanente Educatie Predikanten. Deze training is 0,5 EC. Er zijn minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers.

Start 2021

De volgende editie start in januari 2021. Als een kerk deze training met de volledige kerkenraad wil volgen dan kan er op een zelf gekozen moment worden begonnen. Voor meer informatie en aanmelding klik hier of stuur een mail naar info@levenuitdebron.nl

www.pepredikanten.nl/proevenuitdebron

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.