Groeien in geestelijk leiderschap

In 6 geloofsgesprekken naar een kerkenraad in verbinding

Je kunt als kerkenraad de verbinding met elkaar en met je gemeente vergroten door geestelijke verdieping. Onze training ‘Groeien in geestelijk leiderschap’ helpt je om vanuit verbondenheid met elkaar én met de Bijbel beslissingen te nemen.

Als je als kerkenraad de diepgang van echte ontmoeting met God en elkaar ervaart, komt heel het kerkenwerk in een ander licht te staan. Ds. Jelle de Kok maakt dit mee. Hij traint kerkenraden hoe ze zich kunnen laten leiden door Woord en Geest en ziet ze veranderen van ‘besluitenclub’ naar geloofsgemeenschap. Ambtsdragers die veel te maken hadden met conflicten en ‘gedoe’ veranderen in geestelijk leiders, ontdekte De Kok.

Gun dit jouw kerk en kerkenraad ook

Leven uit de Bron ontwikkelde samen met PEP een training voor kerkenraden die makkelijk te integreren is in de (voorbereiding van de) vergaderingen. De training sluit je met elkaar af tijdens een sessie onder leiding van ds. Jelle de Kok, in het eigen kerkgebouw.

In de training ‘Groeien in geestelijk leiderschap’ leren kerkenraden werken met de zogeheten CBA-methode (eerst Communicatie, dán Bezinning en daarna Activiteiten). Je ervaart hoe heilzaam het is om van hart tot hart te spreken, hoe je van hartsontmoeting en geloofsgesprek naar gemeenteopbouw kunt gaan, en hoe je heel concreet een bouwsteen formuleert.

Training

  • 5 video’s van ca. 7-8 minuten
  • 5 besprekingen op een kerkenraadsvergadering (ca. 30 minuten)
  • 1 dagdeel in jouw kerk met ds. Jelle de Kok

Introductievideo

Introductievideo

De trainer

Jelle de Kok is predikant-toeruster in de PKN en gecertificeerd trainer van Leven uit de Bron. Hij werkt zelf al meer dan 15 jaar met de methode en visie van geloofsopbouw via gemeentopbouw volgens Leven uit de Bron. Hij heeft vele andere gemeenten erin begeleid. Voor PEP verzorgt hij al jaren diverse trainingen. Lees hier een uitgebreid interview (2016) met Jelle de Kok.

Informatie, vragen en aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij de PEP. Na aanmelden ontvang je de link naar de video’s en bijbehorend programma.
Stuur voor meer informatie een mail naar info@levenuitdebron.nl

www.pepredikanten.nl/seminars/geestelijkleiderschap

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.