Leven uit de Bron in Diever

Vanaf april 2002 mogen wij met veel vrucht werken met de principes en methodes van het boek Leven uit de Bron*. Na acht jaar ben ik nog steeds enthousiast en geïnspireerd om er mee door te gaan. Maar dat niet alleen, ik zou ook graag anderen willen inspireren om de manier van werken meer ingang te doen vinden in kerkenraad en gemeente.
Waar moet ik bij Leven uit de Bron aan denken? Het gaat daarbij om gemeenteopbouw via geloofsopbouw. Deze geloofsopbouw wordt gekenmerkt door telkens bezig te zijn met de drievoudige kern van de gemeente nl.: hart voor de Heer, hart voor elkaar als Zijn leerlingen en hart voor het werk van de Heer in de wereld. Door hier telkens een balans te zoeken tussen onderling contact (C), bezinning vanuit de Bijbel (B) en activiteiten (A) ontstaat er een gezonde vorm van gemeenteopbouw.
Over het algemeen doen we heel veel in de kerk, maar is er wel echt contact? En hoe zit het met een open bezinning? Vanwege gebrek hieraan ontstaat er vaak verzakelijking en verkilling. Mensen raken ongeïnspireerd en haken af. Leven uit de Bron houdt je bij de les en bij de Bron wat dat betreft.

De start in de kerkenraad

Eerst zijn er 5 avonden geweest met de kerkenraad. De eerste avond was een inleiding waarbij de visie werd uitgelegd (drievoudige kern en het ABC). Daarna is de kerkenraad in twee kleinere groepen onder leiding van de predikant bij elkaar geweest. Daarbij stond elke avond één van de principes centraal: de relatie met de Heer, met elkaar en naar de wereld toe. Op elke avond is er ruimte voor ontmoeting door te delen over wel en wee, bezinning vanuit de Bijbel met vragen als: wat raakt jou. Of vertel bijv. eens hoe jij gegroeid bent in je hart voor de Heer. Maar ook heel praktisch: wat ga je nu doen met wat je ontdekt/geleerd hebt?

De gemeente erbij betrekken

Op de evaluatieavond was de kerkenraad zo enthousiast dat ze de gemeente er bij wilde betrekken. Hiervoor zijn in plaats van de avonddiensten 3 avonden georganiseerd. Hier deden 140 mensen aan mee. Na een inleidende preek ’s morgens ging men ’s avonds van start. De onderlinge ontmoeting in groepjes van 7 was geweldig en de bezinning ook. Wat ook heel mooi was van deze avonden waren de aanbevelingen. Iedere groep schreef ideeën op om als gemeente te groeien in de relatie met de Heer, elkaar en de wereld. Dit gaf veel brandstof voor het beleid van de kerkenraad.

Doorwerking in geheel van de gemeente

Vanuit de aanbevelingen kreeg de kerkenraad vrijmoedigheid om stappen te zetten. Zoals het intensief opstarten van zangavonden. Daarmee gepaard een projectkoor opstarten. Van daar uit ontstond weer een jeugdpraiseband.
Het intensiveren van de jeugddiensten (als middel om meer naar buiten gericht te zijn). Het opstarten van Gemeente Groei Groepen als oefenplaats voor contact en bezinning en als broedplaats voor activiteiten in het grotere geheel.
In de kerkenraad kwam steeds meer plaats voor bezinning. Er werd en wordt veel meer tijd genomen om gewoon te vragen hoe het nu met je gaat. Kerkenraadsleden zeggen nu regelmatig dat ze getroffen worden door de open sfeer. Enthousiasme en plezier zijn positieve vruchten.
In commissies proberen wij de momenten van ontmoeting en bezinning meer in te brengen. Het maakt dat er veel meer hartscontact komt en de plannen veel beter beginnen te functioneren.
Het belang van ontmoeting en bezinning komt nu ook uit in de kerkdiensten. Er is nu 6x per jaar een open gespreksavond. Daarbij zit je aan een tafel met andere gemeenteleden. Na de inleiding praat je met elkaar door. Ontmoeting en bezinning krijgen zo concreet vorm.

40 dagen projecten

Als concrete vormgeving van Leven uit de Bron heeft de kerkenraad besloten om 1x in de 2 jaar een 40 dagen project te doen. Hiervoor hebben wij gekozen van projecten van doelgericht gemeentezijn. Daarbij komen alle principes samen. Er is persoonlijke bezinning door het lezen van een boek, er is gezamenlijke bezinning in de kerkdiensten en verwerking naar de praktijk in groepen. In de kerkdiensten proberen we ook de A van activiteit vorm te geven. Zo is er [[wel]] een bloemenzondag geweest waarbij iedereen een bloem mee nam naar de kerk. Na de dienst mocht je 3 bloemen uitkiezen en brengen naar iemand die geen lid is van onze kerk. Veel mensen in ons dorp zijn verrast door de bloemen. Afgelopen project hadden we een hartjeszondag. Daarbij ging er na de collecte een schaal rond met opgevouwen hartjes. In elke hartje zat een kleine opdracht zoals: ik ga deze week iemand opbellen of ik stuur een kaart naar iemand die aan huis gebonden is of ik ga een bezoek brengen aan iemand die verdrietig is enz. Mensen pakten vrijwillig, maar als ze pakten, dan moest je het ook doen. Prachtig om de spanning te zien, en daarna de glimlach op de gezichten als men de opdracht las. Wat ook genieten betekent is dat je zo 200 gemeenteleden activeert. En vele kleine dingen maken samen iets groots.

Leven uit de Bron: een continue oefening

Het blijkt dat Leven uit de Bron telkens weer inspireert. Om die inspiratie te houden moet je niet verslappen. Telkens er mee bezig zijn en als kerkenraad, predikant, in de groepen de balans houden. Waar deze balans beleefd en beoefend wordt bloeien er mooie dingen op. Dan is kerkzijn niet saai en vermoeiend, maar inspirerend en eindeloos boeiend.
Want leven uit de Bron schenkt een bron van Leven.
Ds. Jelle de Kok, oktober 2010, www.kruiskerkdiever.nl

* Ds. Marius Noorloos, Leven uit de Bron, via geloofsopbouw naar gemeenteopbouw, 6e, vernieuwde en uitgebreide druk, 195 pag. € 17.50, uitgeverij Kok, Kampen.

Samenvatting