Maatwerk

Training of cursus op maat voor kerkenraden of oudstenraden

De training of cursus is toegespitst op een vraag die leeft binnen de kerkenraad, oudstenraad of andere leidersteam.

Onderwerpen

Dit kunnen vragen zijn over allerlei onderwerpen, denk aan gemeentezijn in deze tijd, geloofsopbouw, gemeenteopbouw, de Heilige Geest, gebed, discipelschap, ministry. En ook hoe deze onderwerpen doorwerken in het beleid voor de gemeente.

Trainer

De trainer is ds. Jelle de Kok, predikant toeruster PKN. Neem vrijblijvend contact op om je vragen te bespreken. Telefoon 0625524481 of mail jelle@levenuitdebron.nl

Samenvatting