Missionair gemeente zijn

Wat kan een traditionele gemeente leren van pioniersplekken met betrekking tot missionair gemeente zijn?

Inhoud

Deze training leert je als kerkenraad om zelf en als gemeente inhoud te geven aan de christelijke missie in een postchristelijke samenleving. Dit gebeurt door via existentiële geloofsgesprekken dit onderwerp aan de orde te stellen. Door de CBAmethode te hanteren komt er ontspanning, verdieping en een afstemming op de eigen plaatselijke situatie. Door te horen hoe andere collega’s omgaan met de derde missionaire dimensie van gemeente zijn wordt de eigen situatie in een ander en breder perspectief geplaatst. Zo kan een stimulans plaatsvinden tot nieuwe bezinning en stappen.

Werkwijze

De cursus bestaat uit geloofsgesprekken van hart tot hart aan de hand van een bijbelgedeelte (1 Petrus) en delen van wel en wee, bezinning aan de hand van het boek Vreemdelingen en priesters,  en vervolgens het vertalen naar concrete stappen voor de praktijk van kerkenraad en gemeente. Elke plaatselijke situatie is maatwerk.

Ds. Jelle de Kok, predikant toeruster heeft in samenwerking met een pionierbegeleider van de PKN deze training ontwikkelt. Neem voor meer informatie contact op met Jelle de Kok, 0625524481 of jelle@levenuitdebron.nl

Samenvatting

We gebruiken cookies voor de beste online beleving.